next
pause
play
prev

Przyroda

W północnej i wschodniej części powiatu olkuskiego, na terenach, które oparły się industrializacji, znajdują się przestrzenie nieskażonej przyrody. Piękne krajobrazy, pofałdowany teren, duże zalesienie sprawiają, że olkuską ziemię chętnie odwiedzają turyści. Wiele tu zwierzyny łownej: dziki, sarny i zające oraz pojedyncze łosie spotkać niezbyt trudno. W rzekach i jeziorkach żyje wiele gatunków ryb, w tym rzadki pstrąg potokowy. Równie bogata jest jurajska szata roślinna. Ponad 35 procent powiatu olkuskiego zajmują lasy, głównie iglaste. Ponadto zachowała się, w okolicach Pazurka i Gorenic, buczyna karpacka oraz brzoza ojcowska.

Ze względu na szereg walorów środowiska przyrodniczego część powiatu została objęta ochroną w formie parków krajobrazowych. Na terenie powiatu zostały utworzone następujące parki:

  • Park Krajobrazowy Orlich Gniazd,
  • Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie,
  • Dłubniański Park Krajobrazowy.