next
pause
play
prev

Ważne telefony

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W OLKUSZU

tel.: 32 754 57 20
tel. alarmowy: 506 197 234


CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ 

800 190 590


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
tel.:
32 643 39 41


GMINNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

OPS OLKUSZ
tel.: 32 641 32 12

OPS KLUCZE
tel.: 32 642 84 67
tel.: 32 642 94 01


MOPS WOLBROM
tel.: 32 644 10 75

GOPS TRZYCIĄŻ
tel.: 12 389 49 34

GOPS BOLESŁAW
tel.: 32 642 40 34

MOPS BUKOWNO

tel.:32 642 12 30

tel.: 32 642 11 41

INFOLINIA WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO 
DLA SENIORÓW
tel.: 12 392 11 10