next
pause
play
prev

Fundusz Dróg Samorządowych

Ważna informacja dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego
 

Zarząd Drogowy w Olkuszu uprzejmie informuje, że aktualnie, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, realizowane są następujące zadania:

-        „Przebudowa drogi powiatowej nr 1150K w km od 0+018 do 2+809 w miejscowościach Gołaczewy i Chełm – Powiat Olkuski”, na odcinku ul. Jasnej w Gołaczewach i Chełmie.
Planowany termin zakończenia inwestycji:       październik 2020 r.

-        „Przebudowa drogi powiatowej nr 1073K w km od 0+015 do 1+391 w miejscowości Bolesław i Kolonia – Powiat Olkuski”, na odcinku ul. Laskowskiej i ul. Bolesławskiej w Bolesławiu i Kolonii.
Planowany termin zakończenia inwestycji:       maj 2021 r.

-        „Przebudowa drogi powiatowej nr 1100K w km od 1+257,19 do 6+428,00, odcinek I – (w km od 1+257,19 do km 2+813,75), odcinek II – (w km od 2+830,08 do km 6+428,00) w miejscowościach Rodaki, Ryczówek i Kwaśniów Górny – Powiat Olkuski”.
Planowany termin zakończenia inwestycji:       sierpień 2022 r.

W związku z powyższym będą występować okresowe utrudnienia w ruchu pojazdów mechanicznych,
związane z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu. Liczymy na wyrozumiałość kierowców oraz mieszkańców, jak również prosimy o ostrożną jazdę.
 

Zadania zakończone:
(kliknij aby wybrać)

Zadanie pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Bolesław DP 1068K w km od 0+000,00 do 0+936,00 oraz Dp 1071K w km od 0+000,00 do 1+672,40” zrealizowano w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w okresie od 07-2019 r. do 05-2020 r.