next
pause
play
prev

Gospodarka

Pod względem gospodarczym powiat olkuski można podzielić na trzy obszary. Pierwszy o charakterze typowo przemysłowym tworzy zachodnia część powiatu: gminy Bolesław, Bukowno oraz miasta Olkusz i Wolbrom. Drugi obszar – rolniczy – obejmuje wschodnią część powiatu: gmina Trzyciąż, tereny wiejskie gminy Wolbrom oraz tereny wiejskie gminy Olkusz. Trzecim, uzupełniającym obszarem jest gmina Klucze, która dzięki niebagatelnym walorom środowiska przyrodniczego i promowaniu ekologicznych rozwiązań w przemyśle, pretenduje do objęcia funkcji terenu turystyczno-rekreacyjnego. Do funkcji pełnionych przez trzeci obszar coraz częściej aspirują również tereny wiejskie gminy Olkusz i Trzyciąż.


Do największych atutów powiatu, z gospodarczego punktu widzenia, należą:

  • korzystne położenie geograficzne i komunikacyjne pomiędzy Śląskiem a Małopolską,
  • duża ilość działających podmiotów gospodarczych – szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw,
  • bliskość dużych rynków zbytu produktów rolnych i przemysłowych,
  • stosunkowo duża produkcja rolna skupiona na niewielkim obszarze przy jednoczesnym, niskim stopniu chemizacji rolnictwa,
  • sprzyjające warunki przyrodnicze i krajobrazowe dla rozwoju specyficznych produktów turystycznych,
  • cenne zabytki architektoniczne i historyczne.


Rolnictwo powiatu cechuje znaczne rozdrobnienie, przeciętna wielkość gospodarstwa wynosi 2,8 ha. Większe znaczenie towarowe produkcja rolna odgrywa na terenach wiejskich gminy Wolbrom i w gminie Trzyciąż.

Na terenie powiatu olkuskiego funkcjonuje kilka dużych zakładów przemysłowych, najważniejsze z nich to: Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” SA GK, TRI (Poland) sp. z o.o., Schneider Electric Industries Polska sp. z o.o., Glaspol sp. z o.o., Velvet Care (do niedawna Kimberly-Clark SA), Takt Kwiatkowski i Miądzel s.j., FTT Stomil Wolbrom SA, Boloil SA. Pozostałe podmioty gospodarcze to głównie firmy handlowe i usługowe.