next
pause
play
prev

Zarząd Powiatu

Starosta Olkuski

Bogumił Sobczyk - Przewodniczący Zarządu Powiatu

Wicestarosta Olkuski

Krystyna Kowalewska

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 13:00 do 16:00 po wcześniejszym umówieniu spotkania.

Członkowie Zarządu

Krzysztof Dąbrowski
Piotr Gamrot
Paulina Polak

Sekretarz Powiatu

Marcin Wójcik


Skarbnik Powiatu

Marta Siuda


Kompetencje Zarządu Powiatu:


Zarząd jest organem wykonawczym powiatu, wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.

Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:
  • przygotowanie projektów uchwał
  • wykonywanie uchwał rady
  • gospodarowanie mieniem powiatu
  • wykonywanie budżetu powiatu- zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu

W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.

Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym Powiatowego Urzędu Pracy.

Starosta składa Radzie Powiatu na każdej sesji sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.