next
pause
play
prev

E-samorząd

STAROSTWO POWIATOWE W OLKUSZU

ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz
tel.: +48 32 643 04 14
fax: +48 32 643 04 90
e-mail: spolkusz@sp.olkusz.pl

MISJA STAROSTWA: „Przyjazny i sprawny urząd”

Godziny pracy urzędu
Poniedziałek: 7:00 - 17:00 (Wydział Komunikacji: 7:00 - 16:30)
Wtorek - Piątek: 7:00 - 15:00 (Wydział Komunikacji: 7:00 - 14:30)
Środa: Dzień wewnętrzny Wydziału Architektury i Budownictwa (wolny od przyjęć interesantów)


Terenowy Punkt Paszportowy w Olkuszu Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Poniedziałek: 9:00 - 16:30
Wtorek: 9:00 - 14:30
Środa - Piątek: 8:00 - 14:30

Sprawy związane z paszportami pokój: parter, tel. 32 647 88 35.
Zobacz informacje dotyczące paszportów na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

NUMER ALARMOWY POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO: 608 346 786

NIP Starostwa: 637-18-29-411


Rachunek bankowy dla wpłat z tytułu: 

Wpłaty wieczyste użytkowanie, zarząd, przekształcenie i dzierżawa gruntów Skarbu Państwa i Powiatu, opłaty komunikacyjne, prawo jazdy, świadectwo kwalifikacyjne, dziennik budowy, karta parkingowa, karta wędkarska

SANTANDER BANK POLSKA S.A.
60 1090 1665 0000 0001 4685 4224Informacje dotyczące Patronatu Starosty Olkuskiego do pobrania tutaj.


Zapraszamy również do odwiedzenia naszego Biuletynu Informacji Publicznej.

Co to jest BIP?

BIP czyli Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej. Za stworzenie, utrzymanie i aktualizację treści zawartych w podmiotowych stronach BIP odpowiadają podmioty udostępniające informację publiczną. Minister właściwy ds. informatyzacji zobligowany jest do budowy i utrzymania strony głównej biuletynu.

Na swojej stronie BIP podmiot jest zobowiązany publikować informacje, które będą służyć wszystkim odwiedzającym, a zatem – między innymi:

swój status prawny lub formę prawną,
przedmiot działania i kompetencje,
organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje,
majątek, którym dysponuje,
tryb działania,
sposoby przyjmowania i załatwiania spraw,
informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do urzędu

Dokumenty w formie elektronicznej można złożyć poprzez:


elektroniczną skrzynkę podawczą Starostwa Powiatowego w Olkuszu za pośrednictwem formularza umieszczonego na platformie ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). - z wyjątkiem spraw związanych z wydawaniem praw jazdy oraz rejestracją pojazdów.

elektroniczna skrzynka podawcza ESP PIK do składania dokumentów dotyczących tylko spraw związanych z wydawaniem praw jazdy oraz związanych z rejestracją pojazdów.

dostarczenie dokumentów osobiście w godzinach pracy urzędu tj.: Poniedziałek: 7:00 - 17:00 (Wydział Komunikacji: 7:00 - 16:30), Wtorek - Piątek: 7:00 - 15:00 (Wydział Komunikacji: 7:00 - 14:30), Środa: Dzień wewnętrzny Wydziału Architektury i Budownictwa i Inwestycji (wolny od przyjęć interesantów) na Dziennik Podawczy Starostwa Powiatowego w Olkuszu na następujących nośnikach danych: dyskietka 1,44 MB, pamięć masowa USB, płyta CD-RW, płyta DVD-RW. Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
formaty plików: .doc, .rtf, .xls, .csv, .txt, .gif, .tif (.tiff), .gif, .bmp, .jpg, .pdf, zip.

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.