next
pause
play
prev

Aktualności

22.04.2021

PO XXVI SESJI RADY POWIATU

Podczas obrad XXVI sesji w dniu 21.04.2021 r.  Rada Powiatu w Olkuszu podjęła następujące uchwały:

  1. Uchwałę nr  XXVI/219/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2021r.
  2. Uchwałę nr  XXVI/220/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu.
  3. Uchwałę nr  XXVI/221/2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/255/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30.08.2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
  4. Uchwałę nr  XXVI/222/2021 w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
  5. Uchwałę nr  XXVI/223/2021 w sprawie przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu za 2020 rok.
  6. Uchwałę nr  XXVI/224/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/145/2016 Rady Powiatu w Olkuszu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w użyczenie.
  7. Uchwałę nr  XXVI/225/2021 w sprawie darowizny na rzecz Gminy Trzyciąż nieruchomości położonej w Trzyciążu oznaczonej jako działki nr 192/167 i nr 192/168.
  8. Uchwałę nr  XXVI/226/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Drogowego w Olkuszu.
powrót do listy